Е-ДНЕВНИК
ЕКО КАЛКУЛАТОР
УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
ГАЛЕРИЯ
ПРОЕКТ
ВРЪЗКИ
ФОРУМ
 
 

 

 

 

Новини

ВАЖНО

Поради неблагоприятните метеорологични условия е обявена ваканция от 30.01.2014 до 4.02.2014 включително. Учебните занятия започват на 05.02.2014 (сряда) с програма за втори срок. Програмата за сряда е същата като тази за първи срок.

 

Касов отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Велики Преслав към 31.10.13

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на готова храна за консумация на учениците от Основно училище”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велики Преслав, по две обособени позиции, както следва: 1. Доставка на обяд за ученици, обхванати на целодневна организация на учебния процес

Документация

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на готова храна за консумация на учениците от Основно училище”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велики Преслав, по две обособени позиции, както следва: 1. Доставка на закуска за ученици от І до ІV клас 2. Доставка на обяд за ученици, обхванати на целодневна организация на учебния процес

Покана

Образци-декларации

 

------------------------------------------------------------

Конкурс за домашен любимец

22.10.2013 от 15:00 часа в ОУ "Свети свети Кирил и Методий"

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV и VI клас

 
гр. Велики Преслав | ул. "Симеон Велики" 27 | тел. 0538/42249 | e-mail: office@ou-vpreslav.com