28.10.2023г. – 01.11.2023г.  есенна
23.12.2023г. – 02.01.2024г.  коледна
03.02.2024г. – 05.02.2024г. – междусрочна 
30.03.2024г. – 07.04.2024г.  пролетна

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

Начало на втория учебен срок: 06.02.2024г. .

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024г. – І – III клас (14 уч. седмици)
14.06.2024г. – IV – VІ клас (16 уч. седмици)
28.06.2024г. – VII (18 уч. седмици)
 

Административни услуги