29.10.2022г. – 01.11.2022г.  есенна
24.12.2022г. – 02.01.2023г.  коледна
01.02.2023г. – 05.02.2023г. – междусрочна 
08.04.2023г. – 17.04.2023г.  пролетна

Неучебни дни:

19.05.2023г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок: 06.02.2023г. .

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023г. – І – III клас (14 уч. седмици)
15.06.2023г. – IV – VІ клас (16 уч. седмици)
30.06.2023г. – VII (18 уч. седмици)
 

Административни услуги