28.10.2023г. – 01.11.2023г.  есенна
23.12.2023г. – 02.01.2024г.  коледна
03.02.2024г. – 05.02.2024г. – междусрочна 
30.03.2024г. – 07.04.2024г.  пролетна

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

Начало на втория учебен срок: 06.02.2024г. .

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024г. – І – III клас (14 уч. седмици)
14.06.2024г. – IV – VІ клас (16 уч. седмици)
28.06.2024г. – VII (18 уч. седмици)
 

ХVІІ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
(26. - 28.04.2024г.)


Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав ще е домакин на националния кръг на XVII олимпиада по гражданско образование в периода 26 април – 28 април 2024 г. Класирани са 88 ученици от цялата страна, разделени на четири възрастови групи - начален, прогимназиален етап, първи и втори гимназиален етап.

Учениците ще представят с публична защита свои проекти и ще отговарят на въпроси. За тези от VIII до XII клас е предвидена и писмена част, в която да обосновават своята гражданска позиция по зададен казус.

За събитието в града ни пристигат университетски преподаватели, представители на МОН и РУО, преподаватели по гражданско образование и обществени науки и ученици от цялата страна.


ПРОГРАМА


26 април 2024 г. (петък)

13.00 -
16.30 ч.

Настаняване и регистрация на участници и ръководители:
13.00 - 15.30 ч. - възрастови групи VІІІ-Х клас и ХІ-ХІІ клас
14.30 - 16.30 ч. - възрастови групи І-ІV клас и V-VІІ клас
Място на събитието: фоайе в сградата на Общинска администрация Велики Преслав - гр. Велики
Преслав, ул. "Борис Спиров" № 58

16.00 -
18.00 ч.

Аргументиране на гражданска позиция по казус (в писмен вид, за възрастови групи VІІІ-Х клас и ХІ-ХІІ клас)
Място на събитието: Изпитни зали в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велики Преслав, ул. "Симеон Велики" № 27

18.30 -
19.30 ч.

Откриване на националния кръг на олимпиадата. Официални приветствия. Кратка художествено- музикална програма.
Място на събитието: зала "Тържествена" в сградата на Общинска администрация Велики Преслав - гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" № 58

19.30 -
19.50 ч.

Техническа конференция за ръководителите. Обявяване на разпределение на екипите по зали и график за провеждане защитата на проекти на 27 април
Място на събитието: зала "Тържествена" в сградата на Общинска администрация Велики Преслав - гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" № 58

20.00 -
21.00 ч.

Вечеря
Място: по избор на ръководителите на групи

27 април 2024 г. (събота)

8.15 -
8.30 ч.

Настаняване на участниците по зали
Място на събитието: Изпитни зали в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велики Преслав, ул. "Симеон Велики" № 27

8.30 -
12.30 ч.

Защита на проекти - според разпределението по зали
Място на събитието: Изпитни зали в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велики Преслав, ул. "Симеон Велики" № 27

12.30 -
13.30 ч.

Почивка за обяд. Възможно е осигуряване на кетъринг - по заявка при регистрацията на 26.04.
Място: по избор на участниците

13.30 -
15.00 ч.

Защита на проекти - според разпределението по зали
Място на събитието: Изпитни зали в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велики Преслав, ул. "Симеон Велики" № 27

15.15 -
18.00 ч.

Организирано посещение на обекти в Националния историко-археологически резерват (НИАР) "Велики Преслав" или "Карталова къща" в град Велики Преслав
Сборен пункт: Двора на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велики Преслав. Движение по маршрути, предложени от организаторите

18.30 -
20.00 ч.

Вечеря
Място: по избор на ръководителите на групи

28 април 2024 г. (неделя)

9.30 -
10.30 ч.

Обявяване на крайното класиране. Връчване на сертификати и награди. Закриване на ХVІІ-та олимпиада по гражданско образование
Място на събитието: ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велики Преслав, ул. "Симеон Велики" № 27

*Представители на училищната общност при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав ще придружат участниците в олимпиадата до обектите за посещение. Тръгването на групите е съответно в
15.15 ч. и 15.30 ч. от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.
**Програмата е предварителна и е възможно да претърпи промени. Окочателният вариант ще бъде връчен на участниците в момента на регистрация

 

 

Бази за настаняване в гр. Велики Преслав  при провеждане на националния кръг на олимпиадата по
гражданско образование (26. - 28.04.2024 г.)

 

 

База за настаняване - име и адрес

 

Имейл и телефони за контакт

 

Капа- цитет - места

 

Цена на нощувка (ВО - без закуска / В&В - нощувка и закуска)

Допълнителна информация (ако е необходимо)

 

1.

"Георги Кюркчиев - 2010" ЕООД - Георги Кюркчиев, Мотел "Омуртагов мост"

omurtagovmost@m ail.bg
0538/ 42 112

 

50

19 двойни стаи (65 лв. на
стая); 3 апартамента за по
4 души (95 лв. на апарт.)

Самост. превоз
е предимство. Безпл.  паркинг

 

2.

Къща за гости и Бунгало при "Мутафова къща", кв. Кирково, ул. "Константин Преславски"

contact@mutafova- kashta.com
0895 744 810

 

18

9 стаи с по 2 легла; 30 лв. на легло

Безплатен паркинг /  WiFi

 

3.

"Експерт Маринов" ЕООД - Марин Сл. Маринов, Къща за гости "Маринови", ул. "Отец Паисий" № 14

marin.marinov_69@
abv.bg
0899 630 028

 

12

 

30 лв. на легло

 

Безплатен паркинг /  WiFi

 

4.

"КОСТАДОНЕ" ЕООД - Красимир К. Колев, Къща за гости "КостаДоне", ул. "Златен век", № 17

svekoleva@abv.bg
0888 220 866

18

9 стаи с по 2 легла; 30 лв. на легло

Безплатен паркинг /  WiFi

 

5.

Туристическо дружество "Патлейна", Туристическа спалня, ул. "Симеон Велики " № 21

td.patleina.vp@abv.bg
0896 715 256
0882 966 439

 

41

5 апартамента за по 7
души (2 стаи с общ сан. възел); 2 стаи с по 3 легла;
20 лв. на легло

 

Безплатен паркинг

6.

Къща "Идилия" - Иван Хр. Иванов, ул. "Панайот Волов" № 15

daniivkh@abv.bg
0899 856 656

6

30 лв. на нощувка

Безплатен паркинг /  WiFi

 Приложение № 1