29.10.16 г. – 01.11.16 г. вкл. – есенна
24.12.16 г. – 04.01.17 г. вкл. – коледна
04.02.17 г. – 08.02.17 г. вкл. – зимна
08.04.17 г. – 17.04.17 г. вкл. – пролетна  

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас
22.05.2017 г. – ДЗИ и НВО в VII клас математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. – за I - XI клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:


31.05.2017 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V - VIII клас (16 учебни седмици)


 

Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС