01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)


 

Графици

2018/2019

Приложение 1 - график за януарска изпитна сесия

Приложение 2 - график за априлска изпитна сесия

Приложение 3 - график за августовска изпитна сесия

График за провеждане на контролни работи в V-VІІ клас през І-ви срок

График за провеждане на контролни работи в І-ІV клас през І-ви срок

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ

График за ЧК

График за СД/ДЧ

График за БДП-І-ІV клас

График за БДП-V-VІІ клас

График за консултации с родители и ученици

 

2017/2018

График за августовска изпитна сесия

График за априлска изпитна сесия

График за януарска изпитна сесия

График за провеждане на часовете по БДП I-IV клас

График за провеждане на часовете по БДП V-VII клас

График за провеждане на часовете по Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

График за ЧК

График за допълнителна работа

График за консултации

График за контролни I-IV клас

График за контролни V-VII клас

График за провеждане на час по СД/ ДЧ по физическо възпитание и спорт