29.10.2022г. – 01.11.2022г.  есенна
24.12.2022г. – 02.01.2023г.  коледна
01.02.2023г. – 05.02.2023г. – междусрочна 
08.04.2023г. – 17.04.2023г.  пролетна

Неучебни дни:

19.05.2023г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок: 06.02.2023г. .

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023г. – І – III клас (14 уч. седмици)
15.06.2023г. – IV – VІ клас (16 уч. седмици)
30.06.2023г. – VII (18 уч. седмици)
 

План-прием за 2022-2023 учебна година

 

Изложба в чест на Апостола на свободата от ученици в 5-7 клас


 

 

Вътрешни правила и мерки за работа и обучение в условията на COVID-19

Информация за COVID-19

Алгоритъм за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние в случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик/учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велики Преслав

 

По случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност учениците от 5 клас нарисуваха картини с емблематични сгради от гр. Велики Преслав. Творбите са изпълнени с акварелни и графични техники. Представените рисунки са над 40 и всяка от тях се отличава с индивидуалност.
Рисунките бяха оценени от жури в състав: Стела Петрова - председател и членове: Божанка Андреева, Ирена Неделчева и Дочка Петрова.

Категория ЖИВОПИС:
1-во място - Лейхан Феимов - 5б клас
2-ро място - Елица Благоева - 5б клас
3-то място - Ивелина Венциславова - 5б клас

Категория ГРАФИКА:
1-во място - Ивелин Тодоров -5б клас
2-ро място - Виктор Петков - 5в клас
3-то място - Мехмед Метин -5б клас

Поощрителни награди:
Ева Атанасова - 5в клас
Мийрем Феим - 5а клас
Мартин Ангелов - 5 б клас

Индивидуална награда:
Фунда Ахмедова- 5а клас

 

 

План-програма за безопасност на движението по пътищата през 2021 година

Дневен режим

Седмично разписание

Заявление за първи клас

График
на дейностите за прием и записване на ученици в I клас
за учебната 2020/2021 година

 

Стихове от ученици за 24 май

24 май Кирил и Методий

Бавно буква по буква слагали
и двамата си помагали
и на ученици налагали.

Те на слово ни научиха
и добре ни нас поучиха.

Кирил и Методий
букви дадоха на много народи
затова ги славим днес.

Има думичка една,
хайде всички да кажем АЗБУКА

Димитър Димитров – 6.а клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Преслав

……………………………………………………………………….

Към Кирил и Методий

Благодарим за буквите, които сте ни дали,
във онзи непросветен век.
Сега народът ни се слави
с наука, книжнина навред.

Велико дело сътворихте,
славянски братя мъдреци.
За туй, че с кирилица ни дарихте,
поднасяме Ви днес венци!

Христо Марчев – 6.а клас,ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Преслав

……………………………………………………………………………

Азбуката ни дариха!

Честит е този ден,
честит и благословен,

И нека Кирил и Методий,
ги помним ние с А, Б, В……,
че писмеността ни тъй велика,
ни слави и до днес!

Празник днес e, всеки знае,
с радост, щастие и песен…..,
за братята добри - с уважение и почит,
венец сме свили ние!

Върви народе, ти върви,
към светлина и знание се устреми
и в делничните дни,
за писмеността им благодари!

Александър Калев – 5.а клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Преслав

……………………………………………………………………………

Стихотворение за 24 май

Днес е празник най-голям,
Весело ще бъде знам.
В училищното тържество
със песни и венци
ще огласяме града

От книгата съм вдъхновен
те ме хващат в плен.
Почвам и не спирам да чета
Никой не ще ме спре на мига.

Училищното знаме гордо ще се вее
слънцето навред ще грее.
гордо ще пеят песента
която гласи за писмеността.

Владислав Иванов – 5.а клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Преслав

 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Няма друг месец в годината, който да идва с дъха на цветята, с песента на птиците и да влива животворна сила за нов живот!
11 май-Свят ден! Ден на Божието оръжие, с което са благословени българите - българските букви, с които се записва българското слово! България е в светлината на знанието, благодарение на светите равноапостоли Кирил и Методий!

 

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ,


На този ден  ние имаме право да сме изпълнени с достойнство и гордост, заради пътя ни по свещената  земя на Симеон, заради книжовност и интелектуален потенциал, чиито корени завинаги са разпрострени тук и…облагородяват! И самочувствие, че Велики Преслав дава на България Златния век!
И днес, в условие на съдбовно изпитание, в  заедност и сплотеност, с несломим дух и  неугасващ порив вървим към знание и бъднина!
Мили  наши  момичета и момчета, помнете своя род, своя град и своя език! Където и да отидете, винаги ще се връщате към родното, към свещения български език – миналото, настоящето и бъдещето на една нация!
Уважаеми колеги, този ден е наш и на децата ни! Прекланям се пред труда Ви, и Ви пожелавам духовен и творчески устрем,успехи и съзидателен подем на всички житейски фронтове!
Силата на духовната мъдрост нека Ви съпровожда! Честит и пребъдващ празник на българското Слово!

СТЕЛА ПЕТРОВА

11 май

Презентация

IVб клас

Ателие Малки приложници

Клуб Ценности в религията

 

         

 

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
гр.Велики Преслав,ул.Симеон Велики 27, тел. 0538 4 21-55; факс: тел. 0538 4 22-49,
е-mail:ou_vp@abv.bg

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
От  OУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Велики Преслав

                 Уважаеми родители,

         Информираме Ви, че от 16.03.2020 г. /понеделник/  ще стартира провеждането на дистанционно обучение с Вашите деца. Преустановяването на посещение в сградата на училището, не означа преустановяване на учебния процес. Всички педагогически специалисти продължават да си изпълняват задълженията, защото учениците трябва да бъдат обучени. Процесът на образование и обучение не спира, просто променя своята форма. За тази цел, Ви молим и настояваме да бъдете наши партньори в този процес и с общи усилия да се справим с това предизвикателство. Моля, да осъществявате ежедневен контрол и да оказвате помощ на детето си, по отношение участието му в провеждането на дистанционното обучение, както и изпълнение на поставените задачи от учителите и получаване на обратна връзка. Необходимо е в дома си да осигурите на Вашето дете интернет връзка, компютър /лаптоп, таблет/. В краен случай може да се ползват и мобилните устройства, но същите не са удобни за целта. Дистанционното обучение ще се провежда при спазване на досегашния график за седмичното разписание на всеки един клас.
За целта е необходимо учениците да бъдат пред работните си места в 9,00 часа.     

Разписанието по часове е както следва:
Учебен час От …До
1-ви 9,00 часа 9,30 часа
2-ри 9,40 часа 10,10 часа
3-ти 10,20 часа 10,50 часа
4-ти 11,00 часа 11,30 часа
5-ти 11,40 часа 12,10 часа
6-ти 12,20 часа 12,50 часа

    За всеки от изучаваните предмети, учениците ще получават съобщения, учебни ресурси, видео уроци, задачи, тестове, указания от учителите и др. Комуникацията ще се осъществява чрез платформата Школо, https://classroom.google.com/, а за част и от по-малките ученици чрез други платформи, които  ползват и към настоящия момент. За всякакви въпроси по време на дистанционното обучение, може да се обръщате към класния ръководител на Вашето дете или към конкретния преподавател по учебния предмет. Всеки ден, след края на дневното разписание, ще получавате съобщение за обратна връзка, относно присъствието или отсъствието на Вашето дете в дистанционното обучение от конкретния преподавател по конкретния предмет. Разчитаме и вярваме, че ще проявите необходимата отговорност и с Ваша помощ ще постигнем поставените цели, като по този начин заедно ще гарантираме успешно завършване на учебната година на нашите и Вашите деца, както ще опазим тяхното здраве и живот, предвид създалата се ситуация в страната.


С уважение и за добруването на децата ни!
Стела Петрова
Директор на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велики Преслав

 

 

Училищен плод

Oбявление за възложена поръчка

Борсов договор 780

Решение за откриване на процедура

 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

 

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги

Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации